"תיקונים ותוספות לספר "האודיסיאה של הטקסט       

:קראו תיקון חשוב להצגת עמדתו של מקלוהן במאמר

הבנת המדיה - להבין את מקלוהן


רצף הארועים: נהר הזמן של הטקסט אלפביתיshafee@giveon.com :לתגובותיכם/ן נא צרו קשר