פרטי הרכישה המעודכנים      


 הספר ניתן לרכישה באתרים

ס ט י מ צ ק י או BookMe

ובחנויות הספרים המובחרות

:וכן אצל המו"ל

yoavbarash@gmail.com

0504224668shafee@giveon.com :או צרו קשר עם המחבר